nieuws

17 jul 2001, 00:12

Werkprojecten Groningen gaat zich op activering richten

Werkprojecten Groningen heeft zich het afgelopen jaar van een aanbod naar een vraaggerichte organisatie omgevormd, zo stelt zij in haar jaarrapport. Bijna de helft van de 1122 geholpen mensen volgde een activeringstraject.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Werkprojecten richt zich op het aan werk helpen van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden. Zij heeft zogenaamde zorgtrajecten voor verstandelijk gehandicapten, speciale trajecten voor verslaafden en mensen met psychische moeilijkheden en zij verzorgt werk-leertrajecten voor langdurig werklozen.