nieuws

18 nov 2014, 11:11

Hanzehogeschool Groningen doet onderzoek naar draagbare sensoren voor personeel

Hanzehogeschool Groningen doet onderzoek naar draagbare sensoren voor personeel

De Hanzehogeschool Groningen onderzoekt in het kader van het project iAge de inzet van sensortechnologie op de werkplek. Dit gebeurt onder andere door werknemers draagbare sensoren op hun kleding of hun lichaam te laten dragen voor informatie over hun lichamelijk welzijn. Bekeken wordt of de meetgegevens kunnen bijdragen aan het verhogen van een duurzame inzetbaarheid. Op donderdag 20 november 2014 worden de eerste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Afgelopen zomer startte het onderzoek met een pilot, waaraan twaalf werknemers van Ateliers Museum Technische Werken (AteliersMTW) meewerkten. De meetgegevens die door middel van de sensoren vrijkwamen, werden besproken in gesprekken tussen de werknemers en de onderzoekers. De resultaten van de pilot zijn positief: sensortechnologie in combinatie met een coaching traject zorgt voor positieve effecten voor de ervaren gezondheid, inzicht en zelfvertrouwen. Naar verwachting leidt dit op langere termijn tot een verhoging van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

De resultaten van de pilot zijn positief: sensortechnologie in combinatie met een coaching traject zorgt voor positieve effecten voor de ervaren gezondheid, inzicht en zelfvertrouwen. Naar verwachting leidt dit op langere termijn tot een verhoging van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

De Hanzehogeschool Groningen gaat binnenkort sensortechnologie inzetten bij haar eigen medewerkers om het onderzoek uit te breiden. Hiermee wil de hogeschool de eerste resultaten verder onderbouwen als onderdeel van het nieuwe grootschalige onderzoeksprogramma Fit 4 Sustainable Employability.