nieuws

05 aug 2009, 08:08

Werkloze 52-plussers plotseling in trek in Groningse uitzendbranche

Het Gronings bedrijf voor arbeidsmarktcommunicatie en arbeidsmarketing BuroDat is een zoektocht begonnen naar werklozen van 52 jaar en ouder. De mensen in deze leeftijdscategorie hebben een veel grotere kans om resistent te zijn tegen de Mexicaanse griep, omdat ze eind jaren vijftig al de Azië-griep, oftewel de A-griep, hebben doorstaan. Op het moment dat de griep de Nederlandse arbeidsmarkt bereikt kunnen deze oudere werklozen worden opgeroepen om ziek geworden medewerkers in bedrijven te vervangen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens een woordvoerder van ‘BuroDat’ wordt er gezocht naar mensen die zijn geboren voor 1957 omdat deze generatie de A-griep al een keer heeft meegemaakt. Hierdoor zijn de 52-plussers veel minder vatbaar voor het H1N1 virus dan hun jongere collega’s. ‘Op het moment dat de jonge garde geveld wordt door de griep, kunnen werkgevers de ‘griep-resistenten’ flexibel inhuren gedurende de ziekteperiode van de eigen werknemers’.

Volgens directeur/eigenaar Eric Datema werkt zijn bedrijf onder meer in opdracht van een Uitzendbureau in Groningen en van het UWV. ‘Op het moment dat de Mexicaanse griep de Nederlandse arbeidsmarkt bereikt, kunnen onze opdrachtgevers deze ‘resistenten’ flexibel inhuren om het ziekteverzuim binnen de organisatie op te vangen en verder verspreiding tegen te gaan.'

Volgens Datema is de verwachting dat één op de drie medewerkers in Nederland ziek zal worden als gevolg van de griepepidemie. ‘De oplossing voor het probleem is werklozen van boven de 52 jaar in te zetten. Deze groep heeft veel werkervaring, is direct inzetbaar en paradoxaal genoeg is juist deze groep de laatste jaren verguisd op de arbeidsmarkt en enorm hard gegroeid. Werkgevers hadden geen interesse in deze arbeidsveteranen. Nu lijkt juist deze groep de oplossing voor de continuïteit op de arbeidsmarkt. BuroDat selecteert 52-plussers en deelt ze in in verschillende categorieën: zorg, onderwijs, techniek, horeca, bouw en transport.’