nieuws

17 jan 2013, 10:10

Werkloosheid in Groningen fors gestegen

De werkloosheid in de provincie Groningen is afgelopen jaar fors gestegen. Eind december telde de provincie ruim 12.500 mensen met een WW-uitkering. Dat komt neer op een stijging van 20,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Afgelopen maand steeg het aantal mensen met een WW-uitkering met 8,5 procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nederland telde eind december ruim 340.000 mensen met een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 270.295. Dat komt neer op een stijging van 25,9 procent.

In Friesland en Drenthe steeg de werkloosheid afgelopen jaar nog harder dan in Groningen. In Friesland ging het om een stijging van 27,2 procent, in Drenthe om 27 procent.

Hoewel de toename van het aantal werklozen in alle sectoren van de Groningse economie zichtbaar is, springt vooral de toename in de bouwsector in het oog. Bouwbedrijven ondervinden de gevolgen van de aanhoudende stagnatie op de woningmarkt en moeten personeel ontslaan. Vooral veel bouwvakkers, weg- en waterbouwkundige arbeiders en installateurs verliezen momenteel hun baan.