nieuws

29 mei 2000, 00:12

Werkloosheid Groningen nog hoogste van Nederland

De indruk dat het wat beter gaat met de economie van noord Nederland wordt bevestigd door de nieuwste werkloosheidscijfers van de Arbeidsvoorziening Noord Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maar toch is de werkloosheid in Groningen nog wel het hoogste van heel Nederland. De werkloosheid in Noord-Nederland is het afgelopen jaar - van mei 1999 tot mei 2000 - met 14,5 procent gedaald. Landelijk bedroeg de daling 12, 5 procent. Momenteel staan er in noord-Nederland 72.100 werklozen ingeschreven bij de arbeidsbureaus. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 84.400.
Maar binnen Noord-Nederland vallen er wel verschillen te constateren tussen de drie provincies. In Friesland daalde de werkloosheid het hardst: met 18,3 procent. In Groningen nam de werkloosheid af met 14,0 procent tot een totaal van 31.000 personen. De werkloosheid in Drenthe nam met 10 procent af.
Uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking is in Noord-Nederlandmomenteel tien procent van de bevolking werkloos. Landelijk bedraagt dat percentage 7,3 pocent Ondanks deze gunstige cijfers is de werkloosheid in de provincie Groningen nog wel steeds het hoogste van heel Nederland: 12,9 procent. In Friesland en Drenthe liggen die percentages nu op 9,1 resp.8,8 procent.
Voor de drie grote gemeenten van de Noordelijke provincies ligt de werkloosheid boven het provinciale gemiddeld. In Groningen en Leeuwarden bedraagt de werkloosheid allebei 16 procent, in Emmen 12.