nieuws

24 jul 2002, 00:12

Werkloosheid grensstreek stijgt rap

De werkloosheid in de Nederlands-Duitse grensstreek is het afgelopen kwartaal flink opgelopen. Het afgelopen jaar kwamen er 4,5 procent meer werklozen bij in de Eems Dollard Regio.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit cijfers van het samenwerkingsverband Eems Dollard Regio over het afgelopen kwartaal. De werkloosheid steeg het snelst aan de Nederlandse kant van de grens. Dat is slecht nieuws voor de regio economisch traditioneel zwak staat.
Het regionaal verband verklaart de slechte cijfers met de relatief vroege start van de zomervakantie. Hierdoor zouden jongeren die hun schoolopleiding hebben afgemaakt , nu massaal de arbeidsmarkt bestormen. De EDR verwacht dat de werkloosheidssituatie zich binnen enkele maanden verbetert.