nieuws

28 jan 2003, 00:12

Werkgroep PvdA wil architectonische allure aan Grote Markt-oostzijde; tegen afbraak d’Oosterpoort

Welke functies er ook komen en welke organisaties zich er zullen gaan vestigen: de nieuwe Oostzijde van de Grote Markt moet in elk geval allure krijgen. Groningen heeft een unieke kans om aan de oostzijde net zo spraakmakend te bouwen als bijvoorbeeld het geval was bij Gasunie en Groninger Museum. Het mag aan de oostzijde dan ook beslist geen armzalige bedoening worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat betoogt de Werkgroep Cultuur van de PvdA in de stad Groningen. Deze werkroep heeft ook een plan ingestuurd voor een nieuwe toekomst van de Grote Markt oostzijde naar de ideeënbus voor de Oostzijde Grote Markt. De werkgroep vindt het huidige collegevoorstel voor de nieuwe oostzijde, en met name de toegang tot de nieuwe culturele voorziening, nogal armetierig.
Verder pleit de werkgroep voor zo een spoedig mogelijke aanleg van light rail naar de Grote Markt. De sloop van het cultuurcentrum d’Oosterpoort hoeft wat haar betreft beslist niet door te gaan. In plaats van een groot cultuurcentrum zou er aan de Oostzijde een Kunstencentrum moeten komen dat voor de broodnodige levendigheid kan zorgen. Ook een Historisch Museum zou op deze plaats heel goed kunnen.
Alles daarover op de website: www.grotemarktberaad.nl