nieuws

16 okt 2012, 15:03

Werkgevers: ‘Groningen moet tram-miljoenen goed besteden’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord vindt dat het nieuw te vormen college van B en W van Groningen de ‘tram-miljoenen’ niet aan andere zaken moet besteden dan waar ze voor bedoeld waren, namelijk het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat zegt directeur Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord tegen de GIC.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Lambert Zwiers moet Groningen niet dezelfde fout maken als de provincie Friesland. Daar hebben ze de vele miljoenen die waren bestemd voor een snelle treinverbinding tussen Heerenveen en Groningen onlangs besteed aan zaken als natuurontwikkeling, landschap of het afdekken van een begrotingstekort.


‘Bestuurders kunnen natuurlijk altijd op hun schreden terug komen, en er voor kiezen om trein of tram niet aan te leggen. Maar het geld dat er voor beschikbaar is moet je dan wel bestemmen voor een doel dat daar in de buurt komt’, aldus Zwiers desgevraagd.


Hij vindt dan ook dat de 170 tot 200 miljoen euro die bestemd waren voor de tram gestoken moeten worden in het oplossen van het bereikbaarheidsvraagstuk. ‘Dat ligt nog steeds levensgroot op tafel. Tijdens de besprekingen voor een nieuw college van B en W zou dat onderwerp top-prioriteit moeten hebben’.


Hoe die oplossing er uit moet zien nu er geen tram komt, dat weet VNO-NCW Noord ook niet. ‘Wij schudden zo maar geen alternatief uit de mouw en dat hoeft ook niet. Daar kan nu goed over worden nagedacht. Zolang we maar onderkennen dat de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem voor Groningen de hele regio aangaat’, zo betoogt Lambert Zwiers.