nieuws

11 feb 2009, 08:08

Werkgelegenheid provincie Groningen vorig jaar gegroeid

De werkgelegenheid in stad en provincie Groningen tussen 1 april 2007 en 1 april 2008 gegroeid. Dat blijkt uit het werkgelegenheidsonderzoek 2008 dat door de provincie en gemeente Groningen is gepresenteerd. In de gemeente Groningen groeide de werkgelegenheid 3,4 procent; in de provincie met 3,6 procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In vergelijking met de rest van Nederland kent de provincie in betreffende periode een gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid. In deze periode groeide landelijk de werkgelegenheid met 2,4 procent.

Ondanks de groei maken de provincie en gemeente Groningen zich zorgen over de recente werkgelegenheidsontwikkelingen. De kredietcrisis heeft ook gevolgen voor de economische ontwikkeling in onze provincie. Uit recente cijfers van het UWV Werkbedrijf blijkt dat in de laatste twee maanden van het vorige jaar het aantal werklozen in de provincie Groningen is toegenomen met 632 en in de stad met 92 personen.

Om de werkgelegenheid een impuls te geven, inventariseren de provincie en gemeente Groningen momenteel welke projecten (bijvoorbeeld op het terrein van infrastructuur) de komende maanden sneller uitgevoerd kunnen worden.

Daarnaast hebben VNO-NCW, FNV Bondgenoten, CNV, MKB Noord, het UWV werkbedrijf en de gemeente en provincie Groningen regelmatig overleg om elkaar te informeren over actuele ontwikkelingen en waar nodig maatregelen te nemen.