nieuws

06 jun 2008, 07:07

Te weinig Groningers starten eigen bedrijf; Provincie Groningen komt met nieuw initiatief

De provincie Groningen wil de animo onder Groningse jongeren om zelfstandig te worden bevorderen. Nederlanders zijn al aanzienlijk minder positief over het ondernemerschap dan bijvoorbeeld Amerikanen, maar binnen Nederland is er in Groningen nog weer minder belangstelling om een eigen bedrijf te beginnen. Aanstaande maandagmiddag organiseert de provincie daarom een eerste netwerkbijeenkomst voor jongeren. Ook zal er dan een nieuwe website worden gepresenteerd. De provincie Groningen wil daarbij de rol vervullen van initiatiefnemer, aanjager en schakelaar in een nieuw netwerk rondom ondernemerschap. Zo wordt er onder meer informatie gegeven over bijzondere microkredieten voor jongeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maandagmiddag is er een eerste netwerkbijeenkomst, deze keer gewijd aan het thema: Sport en Ondernemerschap. De bijeenkomst is in het Sportcomplex Alfa-college (Kardinge) en begint om 15.00 uur.


Achtergrond


Ondernemerschap is een belangrijke voedingsbodem voor meer innovatie en groei van onze economie. Het wordt ook wel de ‘zuurstof’ van Nederland genoemd. In tegenstelling tot het begin van dit millennium zien nu steeds meer mensen ondernemerschap als een goed alternatief


voor loondienst (Senter Novem, 2007). Toch blijkt er nog veel werk aan de winkel te zijn. Zo kijkt slechts 33 procent van de Nederlanders positief aan tegen het ondernemerschap. Afgezet tegen het percentage Amerikanen dat welwillend staat tegenover ondernemerschap (61 procent) is dit een zeer lage score. De weinig positieve houding van Nederlanders ten aanzien van ondernemerschap weerspiegelt zich in het relatief geringe aantal jonge ondernemers: 5 procent.


Deze achterstand op het gebied van ondernemerschap is in het noorden van Nederland nog groter dan in de rest van Nederland. Om deze reden wil de provincie Groningen extra aandacht besteden aan het opstuwen van ondernemerschap.


Het netwerk


In 2006 heeft de provincie Groningen een netwerk rondom ondernemerschap opgezet met als doelstelling het creëren van
bedrijvigheid en werkgelegenheid. Een netwerk dat de blik naar
buiten richt en interactief met stakeholders rondom dit thema werkt aan het opstuwen van ondernemerschap in brede zin. De kracht van het netwerk zit hem in de omgang, de diversiteit  en de connecties tussen de stakeholders.


De stakeholders


De stakeholders zijn mensen die hun kennis, inzichten en contacten willen delen om innovatief te zijn. Dat kan van alles zijn: van de organisatie van een ondernemerscongres tot advies aan een
startende ondernemer. Het ondernemerschapnetwerk is dus niet een netwerk van de provincie Groningen, maar een netwerk van elke stakeholder die zich aansluit bij het netwerk. De rol die de provincie op zich neemt, namelijk die van initiatiefnemer, aanjager en schakelaar kan (in de toekomst) door andere stakeholders worden vervuld.


Plateaubijeenkomsten


Tijdens plateaubijeenkomsten worden vraagstukken en behoeftes van ondernemers in verschillende stadia van ontwikkeling geïdentificeerd (potentieel ondernemer - starter – doorgroeier - gevestigde ondernemer). Samen met de stakeholders wordt getracht netwerkproducten in te  zetten om mogelijke barrières voor ondernemerschap te beslechten zodat er nieuwe kansen voor ontwikkeling en werkgelegenheid worden geboden.


Stakeholdersbijeenkomsten


Tijdens deze (netwerk-) bijeenkomsten vindt er afstemming en uitwisseling van informatie en kennis plaats tussen de verschillende plateaus. Tijdens stakeholdersbijeenkomsten wordt o.a.
terugkoppeling gegeven van recente ontwikkelingen binnen de plateaus.
Maandag eerste bijeenkomst

Maandagmiddag is dus de eerste bijeenkomst. Onderdelen van het programma:

15.00 – 15.15 Introductie Sport en Ondernemerschap
Welkomstwoord van de dagvoorzitter Joan Janssens (Afdelingshoofd EZ provincie Groningen).  ‘Sportieve introductie’ over het Sport service Centrum, een van de commerciële activiteiten van  het Alfa-college, door Jaap Hoeksema en Rob Birza, (Projectleider en opleidingsmanager Unit  Sport en Bewegen Alfa-College).

15.15 – 16.00 Netwerken op het netwerk; tips en tricks!
Informatie uitwisselen is de basis van netwerken is geven en nemen. Met de intrede van online  communities zoals Hyves, Schoolbank en de zakelijke varianten als LinkedIn en Xing is nieuwe  contacten leggen (en het opfrissen van oude..) kinderspel geworden. Maar voor ondernemers is  juist ook het fysieke netwerken van belang. De provincie Groningen heeft samen met o.a. The  Factor.e samengewerkt om deze twee vormen van netwerken te combineren.


16.00 - 16.30 Netwerkmoment: Ruime tijd om zelf te netwerken
Aan de bar kunt u een drankje halen en krijgt u de mogelijkheid om op verschillende manieren te  netwerken. Zo kunt u tussen de vele schoolverlaters misschien juist die ene nieuwe medewerker
vinden; U kunt collega-ondernemers vinden om mee samen te werken aan een innovatief project; 

17.00 - 17.45 Student én ondernemer:

Uitreiking eerste microkredieten


Mede dankzij het in Nederland unieke microfinancieringsprogramma hebben een aantal studenten  tijdens hun opleiding een eigen bedrijf opgezet. De eerste drie studenten nemen vandaag officieel
hun krediet in ontvangst. De microkredieten worden uitgereikt door Hans Gerritsen (Gedeputeerde  van Economische Zaken) en Huib van den Burg (Algemeen directeur van de Rabobank).