nieuws

21 okt 2000, 00:12

Weer meer eerstejaars bij RuG

Het aantal eerstejaars studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen is weer gestegen. De teller bleef hangen op 3975, een stijging van bijna twee procent ten opzichte van vorig jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na een inzinking halverwege de jaren negentig stijgt het aantal studenten aan de universiteit de laatste jaren weer gestaag. Wel bestaan er tussen de faculteiten grote verschillen. Zo nam het aantal theologiestudenten met 31,7 procent af, terwijl aantal filosofiestudenten met 54,2 procent explosief steeg.
De grote faculteiten Rechten, Letteren, en Psychologie verwelkomden allen meer meer studenten dan vorig jaar. Collegvoorzitter S. Kuipers toonde zich hiermee ‘zeer verheugd’. Ook de faculteit Economie kreeg meer inschrijvingen te verwerken. “De economen hebben eindelijk de take-off genomen”, aldus een tevreden Kuipers.