nieuws

06 jul 2000, 00:12

Waterschap mag alsnog slib exporteren

Het waterschap Noorderzijlvest in Groningen heeft alsnog toestemming gekregen om slib naar Duitsland te exporteren. Het ministerie van VROM weigerde de vergunning aanvankelijk omdat het slib als afval aangemerkt wordt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens internationale afspraken moet afvalslib in eigen land worden verwerkt. Het verwerkingsfabrieken in Nederland worden echter al maximaal benut. Zonder vergunning zou het afvalslib gestort zijn. Het waterschap had hiervoor inmiddels een ontheffing gekregen. Het storten van slib is sinds 11 april in het hele land verboden.
In Duitsland wordt het slib gecomposteerd en het ministerie vond dat eerst geen goede oplossing. Toen uit nader onderzoek bleek dat het slib op hoogwaardige wijze wordt hergebruikt ging het ministerie alsnog akkoord.
Vanaf 2003 blijft het slib weer in eigen land. Dan is de speciale drooginstallatie klaar die van het slib brandstof voor elektriciteitscentrales maakt.