nieuws

12 okt 2008, 20:08

Waterplant bedreigt Leekstermeer

Het Leekstermeergebied dreigt overgroeid te worden door de exoot Grote Waternavel. De natuur in dit beschermde Natura2000 gebied zal verdwijnen onder een deken van deze waterplant. De Grote Waternavel brengt ook de bescherming tegen wateroverlast in gevaar omdat bij zware regenval minder water in het gebied opgevangen kan worden. WetlandWacht en waterschapsbestuurder Wim van Boekel is ervan overtuigd dat het straks helemaal mis gaat, als het waterschap Noorderzijlvest de bestrijding van deze plaag niet serieus aanpakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als over een paar jaar de waterberging in gebruik wordt genomen, zal de Grote Waternavel zich binnen de kortste keren vestigen in de natuurgebieden ten zuiden van het meer. Daar krijg je hem dan niet meer weg, omdat het gebied te nat is voor zwaar materieel.

“Tot nu toe loopt het waterschap achter de feiten aan”, aldus Van Boekel. “Ze vinden de Grote Waternavel nog steeds geen bedreiging voor het watersysteem en zeggen dat de zaak ‘onder controle’ is. De afgelopen jaren heeft de plant zich echter prima weten te handhaven en is op een aantal nieuwe plekken opgedoken. Hij breidt zich eigenlijk overal uit, ook op het Leekstermeer zelf.’’

De natuur zal verdwijnen onder een deken van Grote Waternavel, vreest Van Boekel. ,,Ook zal de bescherming tegen wateroverlast in gevaar komen, omdat er veel minder water in het gebied opgevangen kan worden in tijden van zware regenval”.

Probleem

Bij Zuidhorn vormt de exoot al jaren een probleem. Deze zomer bleek de waterplant een probleem in de Lettelberter Petten, ten noorden van het Leekstermeer. Daar moest de beheerder van het Groninger Landschap elke twee weken met een hark de Grote Waternavel tussen de - beschermde - Krabbescheer uit te vissen. Dit was de enige manier om deze zeldzame waterplant te behouden in het gebied. Een aantal sloten in het Leekstermeergebied zijn helemaal overwoekerd door de exoot. Andere planten en ook veel waterdieren verdwijnen uit deze sloten. Zo dreigt een monocultuur te ontstaan.

Ook in het bergboezem langs het Lettelberterdiep is de plant inmiddels gesignaleerd. De waterbergingscapaciteit van dit gebied zal flink achteruit gaan als de Waternavel de kans krijgt om hier z’n gang te gaan. In Hoogkerk staan een aantal sloten jaarlijks vol met deze plant. Hier is de kans groot dat de Grote Waternavel terecht komt in het watersysteem dat moet zorgen voor een goede watercirculatie in de westelijke wijken van de stad Groningen. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de waterkwaliteit in dit deel van de stad en een miljoeneninvestering ernstig schaden.

Kostbaar

Van Boekel roept het waterschap Noorderzijlvest op om de Grote Waternavel problematiek nu serieus te gaan nemen. Niet alleen om de natuur en het watersysteem te beschermen, maar ook om de kosten van de bestrijding binnen de perken te houden. Nu ingrijpen door de plant intensief te bestrijden kost geld, maar wachten tot grote delen van het wateroppervlak dichtgegroeid zijn leidt tot een nog veel hogere en langduriger kostenpost.