nieuws

07 mei 2010, 10:10

Wat moet er gebeuren met Blauwe Stad? Provincie Groningen houdt on-line enquête

Hoe moet het verder met Blauwe Stad? Dat is de vraag die de provincie Groningen en de gemeente Oldambt voorleggen aan inwoners van Groningen. Zij kunnen on-line een enquête invullen. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Blauwestad? Zou er een golfbaan moeten komen, meer compacte bebouwing zoals appartementen, ruimte voor festivals, vakantiewoningen, of meer natuurgebieden: dat zijn suggesties waarover iedereen zich kan zich uitspreken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Oldambt en de provincie Groningen hebben een visie gepresenteerd voor de verdere ontwikkeling van Blauwestad. Het is een discussiestuk dat tot stand is gekomen na gesprekken met deskundigen en belanghebbenden uit het gebied. Wilt u ook u uw mening geven? Vul dan de online- vragenlijst in op www.provinciegroningen.nl. U heeft nog t/m vrijdag 14 mei de tijd om mee te denken.

Ondanks dat de kavelverkoop tegenvalt, gaat de ontwikkeling van Blauwestad door. Want de belangrijkste reden voor de oprichting van Blauwestad blijft overeind: het vergroten van de leefbaarheid in het gebied. De provincie en de gemeente gaan daarom samen verder met de verdere inrichting en ontwikkeling, met bijvoorbeeld het verder verbeteren van de entree van het gebied, de wandel- fiets-, en vaarverbindingen. Maar er moeten nog veel keuzes gemaakt worden.

Online enquête


U kunt nog t/m vrijdag 14 mei uw mening geven via de online vragenlijst op  www.provinciegroningen.nl