nieuws

19 jun 2002, 00:12

Wat gaat er gebeuren na eerste nieuwe bijeenkomst Grote Markt Forum op 18 juni?

Voor het eerst na meer dan een half jaar komt dinsdag 18 juni het Grote markt Forum weer bijeen. Nadat dat Forum vorig jaar in grote lijnen vaststelde waar het naar toe zou moeten met de Grote Markt, kan het Forum zich de komende maanden gaan buigen over een concrete uitwerking van de eerder door haarzelf vastgestelde gewenste ontwikkeling.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dinsdag 18 juni zal eerst het gemeentebestuur haar visie uiteenzetten, een visie die in het verlengde ligt van het forumadvies. Vervolgens is het forum dus aan zet en zijn er verschillende mogelijkheden. Of het forum steunt het collegestandpunt en adviseert hoe dat verder uitgewerkt moet worden. Of het forum vindt de visie van het college van B en W onvoldoende in lijn met het forumadvies. Een derde mogelijkheid is dat het forum het gedeeltelijk eens is met het collegestandpunt en aangeeft in welke richting er varianten of alternatieven ontwikkeld moeten worden.