nieuws

13 feb 2003, 00:12

Wallage wint conflict over sluiting asielzoekerscentrum dat overlast bezorgt

Burgemeester Wallage heeft een conflict met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over de sluiting van een asielzoekercentrum in de stad gewonnen. De gemeente stelde voor een centrum aan de Van Houtenlaan te sluiten omdat er sprake was van overlast. Kleinere asielzoekerscentra in de stad kunnen dan open blijven. Het COA voelde daar niets voor, maar heeft er nu toch mee ingestemd. ‘Het vertrouwen is hersteld’, meldt de gemeente nu.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zal zich er voor inzetten nog dit jaar over te gaan tot sluiting van het asielzoekerscentrum Martinihof aan de Van Houtenlaan in Groningen. Vooruitlopend op een definitief besluit, dat nog voor de zomer zal vallen, heeft het COA op verzoek van de gemeente Groningen besloten geen nieuwe asielzoekers meer te huisvesten in de Martinihof. Deze onmiddellijke instroomstop is het resultaat van het gesprek dat burgemeester Wallage heeft gevoerd met vertegenwoordigers van het COA.
Met het stadsbestuur is het COA van mening dat de Martinihof zoveel overlast veroorzaakt in de omgeving dat sluiting op termijn noodzakelijk is. Nog dit jaar volgt landelijk een tweede ronde sluitingen omdat het COA het aantal plaatsen voor asielzoekers op 1 januari 2004 moet hebben teruggebracht van 70.000 tot 50.000. In die tweede ronde, waarover nog voor de zomer besloten wordt, staat de Martinihof hoog op de lijst.
Met de resultaten van het gesprek van vandaag is het onderlinge vertrouwen hersteld. Burgemeester Wallage heeft het COA toegezegd actief mee te willen denken over de vestiging van een permanent asielzoekerscentrum in zijn gemeente.