nieuws

06 jul 2000, 00:12

Wallage versoepelt coffeeshopbeleid in Groningen: ook buiten diepenring

Coffeeshops mogen zich straks weer vestigen buiten de Diepenring. Dit stelt het College van B & W voor

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wel blijft het maximaal aantal toegestane coffeeshops beperkt tot veertien en blijven de bestaande vestigingseisen van kracht.
Het voorstel betekent een breuk met het uitsterfbeleid voor coffeeshops buiten de Diepenring dat sinds vijf jaar gevoerd wordt. Dit uitsterfbeleid had als nadelig gevolg dat de concentratie van coffeeshops binnen de Diepenring omhoog ging. Door een grotere spreiding van coffeeshops is de kans op overlast kleiner.
Burgemeester Wallage sluit niet uit dat het aantal coffeeshops in de toekomst zelfs weer omhoog kan. “Veertien is geen dogma. Als in de praktijk blijkt dat je met een hoger aantal kunt reguleren is het ook goed.” Ook komt het College coffeeshophouders enigszins tegemoet. Die klagen al jaren dat ze als ondernemer belemmerd worden. Zo mogen ze hun coffeeshop niet verkopen of verplaatsen. Ze krijgen straks wel de mogelijkheid om de rechtspersoon te veranderen als er in de feitelijke situatie niets verandert en het bedrijfsvermogen gelijk blijft. Als ondernemers helemaal de vrije hand krijgen nemen criminele organisaties de coffeeshops over, vreest het College.
Alle andere regels blijven bestaan. De minimumleeftijd voor het kopen van softdrugs blijft gehandhaafd op achttien jaar. Een verlaging naar zestien jaar, zoals een paar gemeenteraadsleden wilden, is afgeschoten door het OM. En Wallage wilde hoofdofficier Moraal niet tegen de haren instrijken. “We hebben een decennium lang genoeg gedoe gehad in de driehoek".