nieuws

02 dec 2014, 22:10

Wallage: 'Deltawerken voor herstel Aardbevingsschade'

Wallage:  'Deltawerken voor herstel Aardbevingsschade'

Er moet een speciale Rijksdienst komen die zich inzet voor het herstel van de schade door aardbevingen en voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van schade na bevingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een Rijksdienst naar voorbeeld van rijksdiensten die in het verleden in andere provincies actief waren, zoals de Rijksdiensten voor de Deltawerken of de IJselmeerpolders. Dat wil de zogenaamde “Dialoogtafel Groningen”, onder voorzitterschap van oud-burgemeester Jacques Wallage van Groningen en oud- VVD bestuurder Jan Kamminga.

 

De Dialoogtafel werd in maart ingesteld om een bijdrage te leveren aan het herstel van geschonden vertrouwen in Noordoost-Groningen en om maatregelen voor te stellen die het gebied nieuw perspectief bieden.

 

Volgens Wallage is de veiligheid in Groningen een zaak waarvoor weliswaar de NAM aansprakelijk is maar het Rijk uiteindelijk verantwoordelijk. ‘Die verantwoordelijkheid van het Rijk moet je verankeren. En daarom pleiten wij voor een Rijksdienst die zich met schadeherstel en veiligheid in dit gebied bezig houdt, ook omdat het een zeer complexe materie is', aldus dinsdagavond Wallage.