nieuws

02 apr 2001, 00:12

Wallage: ‘Opvang asielzoekers moet permanent worden’

De gemeenten in Nederland moeten zorgen voor permanente opvang voor asielzoekers in plaats van tijdelijke. In het huidige asielbeleid in Nederland wordt er nog steeds vanuit gegaan dat de opvangvoorzieningen van tijdelijke aard zijn. Maar dat is niet meer terecht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens burgemeester J. Wallage van Groningen moet in een nieuw beleid rekening gehouden worden met het feit dat de opvang van asielzoekers geen tijdelijk vraagstuk meer is. Wallage weet niet hoe dat nieuwe beleid er precies uit moet komen te zien. ‘Maar het is wel de hoogste tijd dat daar tussen het kabinet en lokale overheden een discussie over op gang komt’.
Volgens Wallage is het zo dat er in Nederland momenteel tienduizenden mensen in de illegaliteit belanden, verstoken van allerlei voorzieningen. ‘Wij leven in een zeer welvarend land. Maar voor de groep van illegalen dreigt er een derde wereld aan de Noordzee te ontstaan. Dat probleem moeten we veel meer met elkaar bespreken’, vindt hij.
Wallage zegt een en ander in reactie op het feit dat staatssecretaris Kalsbeek afgelopen week aankondigde op zoek te gaan naar gemeenten die kleinere asielzoekerscentra willen hebben, maar dan voor de duur van twintig jaar. Deze koerswijziging is volgens Wallage een goede zaak en mede een gevolg van de publicatie eerder dit jaar van een omstreden rapport van de Groninger Politie over criminaliteit onder asielzoekers. Eén van de aanbevelingen van dat rapport was dat het verstandiger is om te komen tot de inrichting van kleinere opvangcentra voor asielzoekers. Wallage vindt dat Nederland moet onderkennen dat het asielzoekersvraagstuk geen tijdelijke kwestie meer is. Daarom moet iedere gemeente in zijn ogen verplicht worden voorzieningen te treffen voor een permanente opvang, net zoals elke gemeente voorzieningen heeft voor bijvoorbeeld ouderen.