nieuws

30 sep 2001, 00:12

Wallage ontvangt 175.000ste inwoner Groningen met rode loper naar Stadhuis

Burgemeester J. Wallage van Groningen heeft vrijdagmiddag de rode loper uitgelegd voor de 175.000ste inwoner van de gemeente Groningen. Voor Groningen is daarmee een historische mijlpaal bereikt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Die 175.000ste inwoner is de 22-jarige Mirjam Veldbloem afkomstig uit Rotterdam en sinds kort studerend aan de Hanzehogeschool.
Groningen is nu de zevende stad van Nederland en maakt de laatste jaren een kleine groeispurt door. Jarenlang telde de stad net iets meer dan 160.000 inwoners. Maar sinds het midden van de jaren tachtig is er sprake van een gestage groei. De laatste jaren versnelt die groei bovendien, want de afgelopen drie jaar groeide Groningen van 168.000 naar 171.000 inwoners. Dat is te danken aan de economische groei en de toename van de werkgelegenheid waardoor veel afgestudeerden nu wel in Groningen blijven, waar ze vroeger naar de Randstad trokken. Ook is het woningaanbod verbeterd.