nieuws

23 apr 2002, 00:12

Wallage: ‘Meer bevoegdheden politie bij gedwongen opnames'

Burgemeester Wallage pleit voor verruiming van de bevoegdheden van de politie bij gedwongen opnames. Aanleiding is de dood van de 46-jarige man Luuk van Roekel die pas een half jaar na zijn overlijden in zijn flat in Groningen werd gevonden. Dit weekeind werd in de stad opnieuw een lijk gevonden. De vrouw in dit geval zou al twee weken eerder zijn overleden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,De rechter moet de mogelijkheid hebben om, ook als hij een verzoek tot gedwongen opname afwijst, voor te schrijven dat instanties na een bepaalde tijd moeten kijken hoe het er met de persoon voor staat. Ook als dat betekent dat men de woning binnen moet zonder toestemming van de betrokkene'', aldus Wallage zondag in het RKK/KRO-televisieprogramma Kruispunt.
Van Roekel werd vrijdag dood in zijn woning aangetroffen. De gemeenteambtenaar zou al geruime tijd depressief zijn en zichzelf verwaarlozen. Verscheidene instanties, zoals de politie en de GGZ, waren bekend met zijn situatie. Politiemensen hebben, op aandringen van omwonenden, verscheidene keren bij zijn flat gekeken. Er waren echter niet genoeg redenen om naar binnen te gaan.
Van Roekel weigerde alle vormen van hulp. Zijn familie heeft verzocht om gedwongen opname, maar eind juli oordeelde de rechter negatief. Volgens de Wet BOPZ kan iemand alleen tegen zijn wil worden opgenomen wanneer er sprake is van acuut gevaar voor zichzelf of voor de omgeving. Wallage vindt dat die situatie moet veranderen.
Momenteel onderzoekt de GGD de zaak in Groningen. Wallage bespreekt de uitkomst hiervan in de gemeenteraad, vervolgens wil hij zijn voorstel tot verruiming van de bevoegdheden van de politie bij het kabinet neerleggen. ,,Ik vind het niet verteerbaar dat we het als een afgesloten incident zouden beschouwen. We moeten op z'n minst het publieke debat voeren, over wat je moet doen als iemand systematisch hulp weigert.”