nieuws

18 mei 2001, 00:12

Wallage: ’Inburgeringscursus voor imams’

Burgemeester J. Wallage van Groningen pleit vanmorgen in het Groninger Dagblad Stad voor een inburgeringscursus voor imams.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Burgemeester Wallage van Groningen vindt dat er een inburgeringscursus moet komen voor imams. Volgens hem is dat in het belang van de imams zelf en van de Turkse gemeenschap in Nederland, omdat daarmee voorkomen kan worden dat de imams misstappen maken, zoals de imams in Rotterdam en Groningen hebben gedaan. De burgemeester zegt dat in een gesprek met het Groninger Dagblad Stad.
Maar de burgemeester ziet geen rol voor de overheid weggelegd bij het opzetten van zo’n cursus, omdat de scheiding tussen kerk en staat erg belangrijk is. Ook om die reden vindt Wallage dat er geen stappen genomen moeten worden tegen de imams door de overheid. ‘Wij treden als overheid in Nederland ook niet op wanneer er vanuit christelijke hoek ferme uitspraken worden gedaan over homoseksuelen. Maar een inburgeringscursus zou al veel problemen in Nederland kunnen voorkomen,’ meent Wallage.