nieuws

13 jan 2009, 10:10

Wallage: “Plasterk neemt taak niet serieus genoeg”

“Minister Plasterk neemt zijn taak niet serieus genoeg. Het innovatiefonds van acht miljoen dat hij aan de Nederlandse kranten geeft om het hoofd boven water te houden, is lang niet genoeg. De honderden miljoenen euro’s overheidsgeld die jaarlijks naar de publieke omroepen gaan, zouden veel beter over het medialandschap moeten worden verdeeld.” Dat zei burgemeester Jacques Wallage maandagavond tijdens een bijeenkomst van de Noorder Pers Sociëteit over de toekomst van de krant.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met die toekomst is het somber gesteld, als je het Wallage vraagt. “Het is vijf voor twaalf voor de Nederlandse dagbladen. Ze verkeren in een existentiële crisis. Als het zo doorgaat is er in 2020 geen krant meer”, stelde hij. Dit ten eerste doordat de advertentie-inkomsten drastisch zijn teruggelopen. Liepen in 2007 de advertentie-inkomsten met zeven procent terug, de cijfers voor 2008 zijn naar verwachting nog lager. Het Financiële Dagblad zou volgens de burgemeester zelfs een daling van twintig procent verwachten voor het komende jaar. Daarnaast spelen de dagbladen niet in op de vierentwintig uurs-maatschappij, volgens de burgemeester. Bovendien, zo zei Wallage, is het traditionele businessmodel van de krant uitgewerkt. “We staan aan de vooravond voor een ouderwetse shake out”, vervolgde hij. “Er zullen veel titels ofwel verdwijnen ofwel fuseren. En dat is een regelrechte ramp voor de pluriformiteit.”

Op een eventuele samenwerking tussen RTV Noord en Dagblad van het Noorden reageerde Wallage: “Als het doel is om de journalistieke producten in de lucht te houden en de pluriformiteit in stand te houden, dan is dat goed. Maar als het doel schaalvergroting is, vind ik het geen goed idee. Dan zou het de pluriformiteit juist schaden.”

Om te zorgen dat de Nederlandse dagbladen hun bestaansrecht houden, moet er volgens Wallage heel wat veranderen. “Het is tijd voor een fundamentele herziening van het mediastelsel als geheel”, aldus de burgemeester. “Er moet een nieuw evenwicht komen in de verdeling van publieke middelen tussen dagbladen, omroepen en andere media. Bovendien moeten de partijen zelf om tafel, en moet er niet alleen een adviescommissie met wijze mannen komen. Mijn wens is dat voor het kostbaarste goed, het bewaken van de democratie, gemeenschappelijke inzet komt.”

Gijs Lensink, directeur van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC), schetste een iets minder somber beeld van de toekomst van de krant dan Wallage deed. “’Vijf voor twaalf’ is wel heel somber, als je ziet waar we vandaan komen. Het rendement van onze dagbladen is sterk verbeterd de afgelopen vijf jaar. En dat we investeren in een nieuwe drukpers van dertig miljoen onderstreept ons geloof in print.”

Wel gaf hij toe het met Wallage eens te zijn dat die acht miljoen van Plasterk veel te weinig zijn. “Dat is een druppel op een gloeiende plaat”, aldus Lensink.