nieuws

05 feb 2003, 00:12

Wallage gaat op de thee bij Stadjers: unieke huisbezoeken B en W Groningen

Burgemeester Wallage heeft hoge verwachtingen van een nieuwe mogelijkheid voor B en W om met burgers in contact te komen. Iedereen in Groningen die dat wil kan straks B en W bij hem thuis op visite vragen. Maar dan moet men ook een aantal buren en kennissen uitnodigen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Burgemeester en Wethouders van de stad Groningen willen de komende jaren het rechtstreekse contact met de inwoners versterken. Naast het wekelijkse collegespreekuur, de wijkbezoeken van het college , de werkbezoeken van de individuele collegeleden en de Stadsdeelgesprekken met de wijken willen B&W van Groningen nu ook op huisbezoek gaan. Dit jaar wil het college ervaring opdoen met de nieuwe gespreksvorm. Bij gebleken succes zal het huisbezoek in de toekomst inwoners en college de mogelijkheid blijven geven om rechtstreeks met elkaar van gedachten te wisselen.
De huisbezoeken zijn nadrukkelijk bedoeld om kennis te nemen van elkaars visie op uiteenlopende maatschappelijk onderwerpen en vinden bij de Stadjers thuis plaats. Zij bepalen het gespreksonderwerp en dragen ook zorg voor de ontvangst. Een collegelid komt langs als minimaal vijftien mensen bereid zijn bij het huisbezoek aanwezig te zijn. De bezoeken kunnen zowel ’s middags als in de avonduren plaatsvinden.
Het collegeprogramma 2002 – 2006 legt grote nadruk op het versterken van de verhouding tussen burgers en bestuur. De communicatie met de inwoners is de afgelopen jaren verbeterd. Dit geldt ook voor de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast slaagt de gemeente er steeds beter in burgers te betrekken bij het maken van beleid. Toch wil het college de komende jaren daar waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. Het uiteindelijke doel is dat burgemeester en wethouders meer inzicht krijgen in wat speelt onder de inwoners.
Donderdagavond 23 januari vond in Vinkhuizen het eerste Stadsdeelgesprek nieuwe stijl plaats: negentig bezoekers gingen daarbij in gesprek met burgemeester Jacq. Wallage en de wethouders René Paas en Wicher Pattje. Maandagavond 27 januari waren burgemeester Wallage en wethouder René Paas op huisbezoek bij één van de leden van het Huiskamerpanel. Gespreksonderwerp was de Groninger binnenstad.