nieuws

14 mei 2001, 00:12

Wallage: ‘Anderhalf miljoen extra voor brandveiligheid’

Groningen pakt de brandveiligheid in de Stad stevig aan. De gemeente wil in drie jaar tijd de forse achterstand inhalen, die onder meer bestaat bij het verlenen van vergunningen. Groningen steekt 1,5 miljoen guldens extra in veiligheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanmorgen presenteerden burgemeester Wallage en de brandweer het veelomvattende ‘Plan van aanpak brandveiligheid’. In de komende drie jaar worden tweehonderd grote controles uitgevoerd en moeten er 740 vergunningen worden verleend. Ook elektronische bestanden van verschillende gemeentediensten krijgen onderlinge lijnen, waardoor het voor de brandweer snel mogelijk wordt te kijken voor welk pand wat voor vergunning is verleend, en daardoor gevaarlijke verrassingen voorkomen kunnen worden.
De recente rampen in Enschede en Volendam waren aanleiding voor veel gemeenten in het land de eigen veiligheid nog eens goed te bekijken. Groningen is daar inmiddels al meer dan twee jaar mee bezig, na aanleiding van onder meer een geconstateerde enorme achterstand bij het verlenen van vergunningen, en kan zodoende nu reeds aan de slag. Het huidige plan voorziet in incidentele extra uitgaven van 1,4 miljoen gulden en 1,5 miljoen structureel. Met deze extra fondsen moet het mogelijk worden het aantal adviseurs en controleurs bij de brandweer flink uit te breiden. Een van de elementen wordt het scherper stellen van de controle en intensieve handhaving bij de voor brand kwetsbare horeca, basisscholen en peuterspeelzalen. ‘’Maar de gebouwen met de hoogste prioriteit hebben een vergunning’’, benadrukt Wallage.
De gemeente stelt dat het mogelijk moet zijn over drie jaar een ‘adequaat systeem van preventie, controle en handhaving’ te scheppen. Tot dusverre was daar altijd geld tekort voor, bekende Wallage. In de snel groeiende gemeente Groningen ging de aandacht traditioneel voornamelijk uit naar het verlenen van bouwvergunningen. Oudere gebouwen kregen daardoor aandacht tekort. Vergunningen die feitelijk al vijftien jaar verplicht zijn, blijken daardoor in sommige gevallen nog immer niet verleend. Het gaat dan bijvoorbeeld om de veelal wat kleinere café’s buiten de Diepenring. Het gemeentelijke actieplan wordt woensdag 23 mei in een raadscommissie besproken, in juni moet de raad zich erover uitspreken.