nieuws

12 jun 2012, 18:06

Waddenzeedebat: over toekomst van Groninger zeehavens

Op 13 juni zetten bestuursleden van de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Den Helder en Harlingen tijdens een zogenaamd Waddenzeedebat een concrete stap om handen en voeten te geven aan de economische en ecologische ontwikkeling van de havens in de Waddenzee. Onder leiding van oud-minister Tineke Netelenbos heeft de Raad van Advies van de Waddenzeehavens de koers uitgezet om de havens in het gebied duurzaam te ontwikkelen. Zo kan de natuur van de Wadden - lid van de Werelderfgoedlijst van Unesco - ook profiteren van de economische groei. In de Raad van Advies zitten leden van een uitgebreid kaliber, waaronder de burgemeesters van de betrokken gemeenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 13 juni nemen de gemeenten met een Bestuurlijk Statement het initiatief om ervoor te zorgen dat de visie van de Raad van Advies ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Tijdens het Waddenzeedebat wordt de koers van de Waddenzeehavens toegelicht en zullen diverse projecten met een economische en duurzame impuls aan de havenontwikkeling en aan de ecologische waarden van het Waddengebied gepresenteerd worden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie met deelnemers van o.a. Energy Valley, TU Delft, Wagenborg en de Waddenvereniging.

Zakenvrouw van het Noorden