nieuws

11 jun 2002, 00:12

Waddenwereniging stopt baggeraars Noordpolderzijl

De Waddenvereniging blokkeert het uitbaggeren van de dichtgeslibde vaargeul in de haven van Noorpolderzijl. Het baggerwerk zou midden in het broedseizoen vallen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Eemsmond heeft bij het ministerie van LNV toestemming gevraagd om meteen met baggeren te beginnen. Het ministerie heeft op haar beurt de waddenvereniging om advies gevraagd. Die is tegen, omdat het broedseizoen volop aan de gang is.
De gemeente is niet te spreken over de weigerachtige opstelling van de waddenclub. Waarschijnlijk wordt de vaargeul nu volgend voorjaar voor het broedseizoen uitgebaggerd.