nieuws

04 jun 2002, 00:12

Waddenvereniging vreest strijd om Wad

De Waddenvereniging vreest dat de juridische strijd tegen de boringen naar gas in de Waddenzee weer gaat oplaaien.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit naar aanleiding van het feit dat er een nieuwe, rechtse meerderheid is in de Tweede Kamer die voorstander is van hervatting van de gasboringen. Met name de VVD en LPF zijn een voorstander van een grotere vrijheid voor de NAM bij het zoeken naar gas.
Volgens Anky Woudstra van de Waddenvereniging is eerder afgesproken dat er bij twijfel over schadelijke effecten niet geboord mag worden. En omdat er volgens de Waddenvereniging zeker betwijfeld kan worden of het boren naar gas geen schade oplevert voor de Waddenzee, zal het niet eenvoudig worden om de boringen te hervatten. De Waddenvereniging is in elk geval klaar voor een juridische strijd om de gasboringen tegen te houden.