nieuws

23 mei 2001, 00:12

Waddenvereniging verliest geding om stuw in Duitse Eems

Milieuorganisaties uit Nederland en Duitsland hebben de bodemprocedure die zij gezamenlijk hadden aangespannen tegen een stuw in de Eems verloren. De stuw wordt gebouwd op Duits grondgebied bij het dorp Gandersum en is een opdracht van de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De milieuorganisaties, onder meer de Waddenvereniging, het Wereldnatuurfonds Duitsland en Natuurmonumenten, hoopten dat de rechtbank de zaak zou voorleggen aan het Europees Gerechtshof. Zij vinden dat Nedersaksen met de stuw in overtreding is van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Waarom de rechtbank dat verzoek heeft afgewezen is nog onbekend.
De stuw zal worden gebruikt als kustverdediging en biedt de mogelijkheid om grote cruiseschepen van de Meyerwerf in Papenburg over de Eems te laten varen. De milieuorganisaties menen dat de stuw voor geen van beide doelen geschikt is. Ze overwegen een hoger beroep zodra de motivering van de rechter bekend is.