nieuws

27 feb 2001, 00:12

Waddenvereniging spuit zorgen over mosselzaad

De Waddenvereniging dringt er bij de mosselvisserij op aan maatregelen te nemen tegen illegale mosselzaadvissers. In het oostelijk deel van de Waddenzee werden vorige week twee illegale vissers aangehouden met dertigduizend kilo mosselzaad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De overheid staat sinds 1993 geen mosselzaadvisserij meer toe op plekken waar natuurlijke mosselbanken kunnen ontstaan doordat jonge mosseltjes de kans krijgen uit te groeien tot grote mosselen. Zo’n bank kan gedurende vele jaren een voedselbron vormen voor onder meer eibereenden.
Vogels als rossen, grutto’s en wulpen kunnen echter niet duiken en zijn aangewezen op de zaadbanken, die vlak onder het wateroppervlak liggen. Als het zaad wordt weggevist en verplaatst naar kweekpercelen van mosselvissers, verdwijnt het uit de Waddenzee en worden niet alleen de ‘vrije’ mosselen, maar ook vele vogelsoorten met uitsterven bedreigd.
De mosselvissers houden zich strikt aan de visreguleringen die door het rijk worden opgelegd. Sinds kort is elke mosselvisser uitgerust met een ‘black box’, die alle activiteiten van hun boot registreert. De producentenorganisatie van de mosselvissers kan clandestiene vissers echter geen halt toeroepen.
‘De waterpolitie patrouilleert met slechts drie boten’, stelt woordvoerder Hans van Geesbergen. ‘Iedereen met een boot en visgerei kan zonder al te veel moeite kwaadmoedig de mosselzaadbanken leegvissen. Met echte mosselvissers hebben die mensen niets te maken: ze halen een hele eerbiedwaardige beroepsgroep door het slijk.’