nieuws

09 jul 2002, 00:12

Waddenvereniging protesteert tegen Defensie

De Waddenvereniging vindt dat het ministerie van VROM (o.m. Milieu) met betrekking tot militaire activiteiten met twee maten meet, wat de milieueisen betreft die aan Defensie in het Waddengebied worden gesteld. ‘’De eisen waar iedere willekeurige organisatie aan moet voldoen gelden niet voor het ministerie van Defensie’’, stelt de boze Waddenvereniging.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De milieuvergunningen waarmee Defensie werkt stammen letterlijke van enkele generaties geleden. Ze kwamen tot stand in de jaren vijftig en zestig. De Waddenvereniging vindt dat het leidt tot grootschalig bombarderen, waarbij onder meer koper en lood vrijkomen en soms zelfs asbest. Ook het lawaai zou oorverdovend zijn. Vandaag behandelt de Raad van State de eis van de Waddenvereniging en andere organisaties geen uitzondering te maken voor Defensie.