nieuws

28 apr 2002, 00:12

Waddenvereniging: ‘Napalmbommen veranderden Vliehors in schroothoop’

Militair oefenterrein de Vliehors op Vlieland is door een halve eeuw bombarderen door NATO-vliegtuigen zwaar vervuild, vermoeden milieuverenigingen. De Luchtmacht stelt dat daar geen sprake van is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Het vergunningenstelsel lijkt te stammen uit de tijd van Napoleon’’, verzucht directeur Hans Revier van de Waddenvereniging. ‘’We willen openbaarheid. Er is sprake van ernstige vervuiling en dat moet in kaart gebracht worden. Defensie moet net als andere bedrijven in het Waddengebied verantwoording afleggen.’’
De Waddenvereniging reageert op een Defensierapportage, waaruit bleek dat wel wat loos is op het eiland. Een stukje wordt zelfs gesaneerd. Dat gaat de vereniging niet ver genoeg. ‘’Defensie is bezig met symptoombestrijding. Het is tijd voor een systematisch bodemonderzoek.’’ De bodem zou vervuild zijn met koolwaterstoffen en zware metalen zoals koper en cadmium. ‘’Bovendien ligt de plek vol restanten van projectielen, munitie, tankonderdelen en ander roestend metaal’’.