nieuws

05 jul 2002, 00:12

Waddenvereniging boos over nieuwe gaswinning

De Waddenvereniging is boos over het feit dat gasboringen in de Gronings/Friese Waddenzee volgens het nieuwe regeerakkoord in de toekomst toch wordt toegestaan. Aanvankelijk leek het er op alsof de nieuwe coalitie het verbod zouden handhaven maar tot schrik van de Waddenvereniging staan CDA, LPF en VVD dat toch toe.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Waddenvereniging heeft nu een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin er op wordt aangedrongen de passage over de toestemming voor de boringen te schrappen.
Volgens het regeerakkoord mag er de komende tien jaar niet geboord worden in de Waddenzee, maar wel aan de rand van het gebied, bijvoorbeeld bij Lauwersoog. Volgens de Waddenvereniging zwicht de coalitie ten onrechte voor een dreigement van de NAM met juridische stappen. Ook boringen aan de rand van de Waddenzee zijn ecologisch volstrekt onverantwoord, zo betoogt de Waddenvereniging.