nieuws

10 jul 2000, 00:12

Wachtlijsten in Groninger verpleging weggewerkt

Met structurele registratie van mensen op een wachtlijst moeten lange wachtlijsten in de sector verpleging en verzorging weggewerkt worden, vindt zorggroep Geové RZG.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het wegwerken van de wachtlijsten in de zorgsector heeft een hoge prioriteit. Er is een goed inzicht noodzakelijk in de lijsten die door meerdere oorzaken zijn ‘vervuild’ en daardoor geen juist beeld geven van de feitelijke behoefte aan zorg. De feitelijke wachtlijsten moeten in beeld worden gebracht door een speciale ‘task force aanpak wachtlijsten’ die voor dit doel is ingesteld.
Een duidelijk overzich is nodig zodat de extra middelen die door het kabinet voor de zorg beschikbaar zijn gesteld, verantwoord kunnen worden gebruikt.