nieuws

16 feb 2015, 10:10

Waarom is stad Groningen officieel eigenlijk geen aardbevingsgebied? - Onvrede in gemeenteraad

Waarom is stad Groningen officieel eigenlijk geen aardbevingsgebied? - Onvrede in gemeenteraad

Waarom behoort de stad Groningen eigenlijk niet tot het aardbevingsgebied? Deze vraag komt komende woensdag in de Groningse gemeenteraad aan de orde tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Dan is in Groningen politieke discussie over het dossier Aardbevingen. Inwoners met aardbevingsschade in het ‘aardbevingsgebied’ gebruik maken van de zogenoemde 4.000 euro-regeling waarbij investeringen in energiebesparende maatregelen aan huis worden vergoed. Maar dat geldt dus niet in de stad Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorige week kwam de vraag al even aan de orde tijdens een openbare bijeenkomst met het college van B&W over de aardbevingen. De bijeenkomst was geen officiële vergadering, maar volgens burgemeester Peter den Oudsten “in informele setting een soort raadscommissieachtige bijeenkomst”.

Aardbevingsgebied

In de raad bestaat onvrede over het feit dat de Stad niet tot het aardbevingsgebied behoort. Daar horen de gemeenten bij die al langer last hebben van bevingen. Inwoners met aardbevingsschade in die gemeenten kunnen gebruik maken van de zogenoemde 4.000 euro-regeling waarbij investeringen in energiebesparende maatregelen aan huis worden vergoed. De SP vindt het “vreemd” dat de Stad niet bij het aardbevingsgebied hoort. “De stad wordt tegen de Ommelanden uitgespeeld”, aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Ook fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij zei verbaasd te zijn over het ontbreken van de Stad in het rijtje aardbevingsgemeenten in de provincie. “Er worden wel allerlei maatregelen genomen, maar we horen niet bij het aardbevingsgebied. Dat is lastig uitleggen.” Edward Koopmans van de ChristenUnie zei zorgen te hebben over het feit dat de Stad niet bij het aardbevingsgebied behoort.


 

Economische schade

Volgens de burgemeester vindt minister Kamp het “onwenselijk” dat Groningen ook bij het aardbevingsgebied komt. Den Oudsten: “Groningen heeft maar één aardbeving meegemaakt met lichte schade. De risico’s worden door deskundigen als minder zwaar geacht.”

Den Oudsten zei dat niet de indruk moet worden gewekt dat de Stad evenveel risico’s loopt. “Dat is niet het geval. Als je die indruk wel wekt, doe je de Stad onnodig economische schade aan.” Volgens Anne Kuik (CDA) zijn er wel meer bevingen in de Stad gevoeld dan de aardbeving van 30 september vorig jaar. Den Oudsten zei zich voor te kunnen stellen dat Stadjers teleurgesteld zijn in het feit dat de stad Groningen niet bij het aardbevingsgebied hoort. Hij zei dat is afgesproken dat als later dit jaar blijkt dat de risico’s voor de Stad groter zijn, de 4.000-euro-regeling met terugwerkende kracht ook voor de Stad geldt.