nieuws

01 dec 2008, 09:09

VVD zet vraagtekens bij ontwikkeling Groninger Forum

De fractie van de VVD in de Groningse gemeenteraad – vroeger groot voorstander van de bouw van het Groninger Forum – is niet gelukkig met de gang van zaken rond dit ambitieuze bouwproject. Fractievoorzitter Betty de Boer vindt dat de kosten uit de hand dreigen te lopen. Maar vooral ook vraagt ze zich af of het Groninger Forum straks wel een voldoende aantrekkelijke invulling krijgt om tienduizenden bezoekers te trekken. ‘De VVD fractie vraagt zich af hoe je met een bibliotheek bovenregionale aantrekkingskracht denkt te krijgen’, zo schrijft ze in haar weblog in de Digitale Stad Groningen. Mevrouw De Boer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


(…) ‘’De gemeenteraad heeft bij herhaling benadrukt maximaal 31,25 miljoen te willen investeren, zijnde de helft van de 62,5 miljoen Euro die het gebouw mocht gaan kosten. Inmiddels zijn er kostenoverschrijdingen bekend: Verplaatsing Werkmancollege, fietsenkelder, Images, archeologisch onderzoek, tekort exploitatie door de oplevering 2 a 3 jaar later, inrichting gebouw (13,4 miljoen). In ieder geval wordt het gebouw al 27,5 miljoen duurder. Hoeveel overschrijdingen mogen er nog langs komen, als we als raad niet eens kritisch genoeg zijn om een onderzoek naar de kosten en risico’s te initiëren, conform een motie van de Stadspartij bij de begrotingsbehandeling?’’

Waarom vindt de VVD dat? Wat vindt de VVD dus eigenlijk van de plannen tot nu toe?
Er zijn drie dingen.
1 De presentatie die we gehad hebben van het gebouw is spectaculair, buiten kijf.

2 Dan het concept Groninger Forum, de activiteiten van de stichting. (grofweg een bibliotheek ++, Images als bioscoopconcept, en de historische collectie van het Groninger Museum). De VVD fractie vraagt zich af hoe je met de bibliotheek bovenregionale aantrekkingskracht denkt te krijgen. En wij vragen ons af hoe je met de historische collectie van het GM mensen meerdere malen denkt te trekken? Als Images nu financieel niet uit kan (gemeente betaalt de schulden), hoe zit het dan straks? Hoe denken we 1,7 miljoen mensen te trekken?
Dat is iedere dag twee keer de grote zaal van de Oosterpoort vol. Initiatieven als het betrekken van de Gasunie of Gasterra, en het interesseren van IBM zijn binnen de opdracht die de directie van het GF heeft uitstekend te noemen. Wij verzoeken het college de opdracht te verbreden.
De commerciële meerwaarde binnen het huidige concept verwacht de VVD fractie van een spectaculair gebouw en een goede horecafunctie, Dit trekt namelijk meerdere malen dezelfde mensen die wat te besteden zullen hebben. (…’)

Vervolg: zie www.dsg.nl