nieuws

23 okt 2000, 00:12

VVD wil prijsvraag fietsverlichting

De VVD-fractie in Groningen vindt dat middelbare scholieren die op een originele hun fiets of bromfiets verlichten een prijs moeten krijgen. De VVD denkt dat naast extra verlichting de veiligheid kan vergroten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De VVD vindt dat fietsers en bromfietsers veel te vaak betrokken raken bij ongelukken. Volgens de raadsleden Hekman en Oosterbeek komt dit doordat vooral jongeren zonder verlichting fietsen en brommen. “Dit levert vaak levensgevaarlijke situaties op. Het wordt Nog een graadje erger wanneer het, zoals de afgelopen week, gaat regenen en stormen.”
Volgens de raadsleden is de verkeersveiligheid in het geding. Ze dagen Groningse scholieren uit om met creatieve ideeën te komen waardoor ze beter gezien worden. De gemeente zou het beste idee vervolgens moeten belonen met een trofee of een beker.
Deze zomer liet de VVD-fractie al weten zich groen en geel te ergeren aan fietsers zonder licht. Fractievoorzitter Evenhuis stelde toen voor om alle overtreders mee te nemen naar het politiebureau. Wethouder Schuiling zag niets in dit plan. Hij stelde voor om fietsers te verplichten hun licht te laten maken bij de fietsenmaker. Ook Schuiling had geen goed woord over voor de fietsers. “Ze wanen zich als God in het paradijs”, zei hij destijds.