nieuws

15 feb 2011, 09:09 door Hester Swabedissen

VVD wil Groningers "behoeden voor rekening Groninger Forum"

Het forum moet er niet komen zoals de plannen er nu voor staan. Dat vindt Paulien Geerdink, lijsttrekker van de VVD Groningen. Haar partij wil daarentegen wél dat er iets aan de Oostwand gebeurt, omdat de partij de aanblik van de wand niet mooi vindt. Er moet een ander voorstel komen wat voor extra werkgelegenheid zorgt en waardoor commerciële partijen er ook iets in zien.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kunt u drie zaken noemen die voor de VVD zeer belangrijk zijn voor de provincie Groningen voor de komende vier jaar?

1. ‘Groningen als energieprovincie sterk op de kaart zetten in de wereld.
2. Verbeteren van de bereikbaarheid door snelle wegen en goed openbaar vervoer in de provincie.
3. Verruiming van de provinciale regelgeving zodat ruimte voor ondernemerschap voorop gaat staan.’


Groningen zal moeten bezuinigen. Voor hoeveel geld zijn er in uw ogen bezuinigingen nodig om Groningen als provincie financieel gezond te houden/krijgen?

‘Er is al een bezuiniging van 35 miljoen euro door de Provincie zelf vastgesteld. Op een begroting van 380 miljoen euro is dat iets minder dan 10 procent. Dat is vooralsnog, uitgaande van de huidige en bekende financiële situatie, genoeg.’


Waarop kan volgens de partij het best bezuinigd worden de komende jaren?

‘Op provinciale taken die nu nog deels ook door de provincie worden geregisseerd, maar die beter door krachtige gemeenten die dichterbij onze inwoners staan, kunnen worden opgepakt en uitgevoerd. Denk aan jeugdzorg en armoedebeleid.’
 

Waarop liever niet?

‘Liever niet op budgetten die bestemd zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid en de veiligheid op de wegen in Groningen.’
 

Als er ondanks de bezuinigingen nog geld vrijgemaakt kan worden voor nieuw beleid, waar zou u dat geld dan het liefst aan willen besteden?

‘Op het versneld aanleggen van de N33 naar de Eemsdelta en het versneld aanleggen van de snelle verbinding van de Zuidelijke ringweg.’


Hoe denkt de VVD over het Groninger Forum?

‘De VVD vindt dat het Groningen Forum als prestige project van de Stad uiteindelijk niet meer moet gaan kosten dan dat het oplevert in financiële zin, in deze tijd van forse bezuinigingen. Dat betekent dat commerciële partijen mee moeten gaan doen. Het moet iets toevoegen aan de stad, vernieuwend zijn en daarmee de economie in Groningen versterken. Als dat er niet uitkomt, dan kan het geld dat vanuit de provincie gereserveerd is voor het Forum beter besteed worden aan de verdubbeling van de N33.’
 

Hoe denkt de partij over een nieuwe weg richting Winsum/Lauwersoog? De stad Groningen voelt daar weinig voor omdat het Reitdiepgebied er door wordt aangetast.

‘De VVD-fracties in Winsum, De Marne, Bedum en de Stad hebben samen met de VVD-fractie in de Provinciale Staten een alternatief tracévoorstel opgesteld, dat minder kost en de Koningslaagte niet aantast.’
 

Hoe zou een nieuw college er volgens u uit moeten zien: afspiegelingscollege of links- of rechtsmeerderheidscollege?

‘Dat hangt helemaal af van de verkiezingsuitslag, waarbij de voorkeur natuurlijk ligt bij een college waaraan de VVD weer deelneemt.’


Heeft u nog een hartenkreet die u kwijt zou slaken? Bijvoorbeeld: Wat zou u het liefste willen voor de provincie Groningen 2011-2015?

‘De VVD wil op een positieve manier alle energie steken in de Groninger economie. Banen, werkgelegenheid zijn cruciaal voor een sterk Groningen.’

 

 ==================================================

 

 

EERDERE LIJSTTREKKERS-INTERVIEWS:

GROEN LINKS:

http://www.gic.nl/nieuws/groenlinks-de-provincie-moet-durven-investeren-in-zijn-pronkjewai
 

PARTIJ VOOR HET NOORDEN:

www.gic.nl/nieuws/gic-interviewt-lijsttrekkers-partij-voor-het-noorden-wil-deltapla


SOCIALISTISCHE PARTIJ (SP)

 

www.gic.nl/nieuws/sp-voor-leefbaarheid-tegen-co2-opslag-en-tegen-forum

 

CHRISTENUNIE

http://www.gic.nl/nieuws/henk-staghouwer-christen-unie-minder-geld-voor-cultuur