nieuws

05 feb 2010, 17:05

VVD Groningen: Wethouder Karin Dekker ‘ondermijnt de democratie'

Wethouder Karin Dekker van GroenLinks ondermijnt de democratie in Groningen. Grote woorden, die afkomstig zijn van Betty de Boer, lijsttrekker van de VVD in de Groninger gemeenteraad. Ze is in de bres gesprongen voor de lijsttrekker van de Stadspartij, Robert Prummel. Die heeft de laatste tijd zoveel vragen gesteld aan B en W dat volgens wethouder Karin Dekker de ambtenaren al die vragen niet meer kunnen beantwoorden. Daarom wil ze de vragen voortaan persoonlijk beantwoorden, in gezelschap van ambtenaren. Dan is men in een uurtje klaar, en zijn de vragen beantwoord. Maar volgens fractievoorzitter betty de Boer van de VVD kan deze praktische oplossing helemaal niet. In haar DSG-weblog schrijft ze over Karin Dekker:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Dekker wil in het vervolg Prummel uitnodigen om de vragen mondeling te beantwoorden. Met al deze vragen legt Prummel een te groot beslag op het ambtelijk apparaat van 3000 mensen (!) vindt Dekker. Eén en ander stond gisteren prominent op de voorpagina van het Dagblad. Ook in netgenoemd discussieprogramma ging het er over, en zie hier, ik wijd er al een weblogberichtje aan. Dekker slaagt niet in haar poging tot sabotage. Met zulke vijanden, heeft Prummel geen vrienden meer nodig.
Het is namelijk staatsrechtelijk niet juist dat het college weigert om de vragen van een politieke partij te beantwoorden. Dit kan en mag niet en is een ondermijning van de democratie. Als volksvertegenwoordiger mag je niet door een bestuurder worden gehinderd om je controlerende taken uit te oefenen. En dat is wat Dekker nu aan het doen is. Ik ben benieuwd naar de stappen van de Stadspartij. Het is in ieder geval een interpellatie waard.
Waarom doet Dekker dit nu? Kennelijk is ze zat van al die vragen van de Stadspartij. Om een voorbeeld te geven, onlangs stelde de partij maar liefst 100 vragen over het Groninger Forum. Een beetje een onbegrijpelijke move want er zaten ook tal van vragen tussen die bij de raad bekend zijn. En helemaal onbegrijpelijk nu de Stadspartij vanaf het eerste uur tegenstander is geweest van het Forum. Vanwaar dan al die vragen?
Je zou bijna denken dat ze, omdat ze op heel veel vragen het antwoord kennelijk niet hadden, met de nieuwe feitenkennis wellicht bereid zijn hun mening te herzien. Ik zou dan ook als college blij zijn geweest met al die vragen, want wist de Stadspartij dat allemaal nog niet? De trend dat er steeds meer tegenstanders lijken te komen tegen het Forum had op deze wijze wellicht omgebogen kunnen worden?’’