nieuws

02 sep 2008, 21:09

VVD vraagt GroenLinks-fractievoorzitter uitspraak ‘terug te nemen’

De fractie van de VVD in de Groningse gemeenteraad vindt dat fractievoorzitter Drewes de Haan van GroenLinks zijn uitspraak dat inbraak ‘in publiek belang’ is toegestaan, moet terug nemen. Fractievoorzitter Betty de Boer schrijft dat in haar weblog in de DSG naar aanleiding van een uitspraak van Drewes de Haan van Groen Links dat inbreken is toegestaan als het publieke belang hiermee gediend is. De Haan schreef dit naar aanleiding van het aftreden van Tweede Kamerlid Duyvendak. In Groningen lijkt deze kwestie uit de tachtiger jaren de politieke gemoederen nu ook te beroeren. De Boer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


‘ Hallo Drewes,

Vanochtend in de krant heb je je uitgesproken over de affaire Duyendak binnen jouw partij. Je zegt het volgende: ‘Het ging om het publiek belang. En dan hoef je je, vind ik nog steeds, niet altijd aan de wet te houden.’ Impliciet keur je hiermee achteraf een inbraak (en wie weet wat nog meer?) goed. Inbraak is bij wet verboden. Waarom? Omdat jouw publieke belang ermee gediend was. Maar wat is ‘publiek belang?’

In dit geval ging het om kernenergie. Kernenergie wordt inmiddels steeds meer gezien als reëel alternatief voor meer traditionelere vormen van energiewinning die een hogere CO2 uitstoot kennen. Ook binnen de milieufederatie denkt men inmiddels genuanceerder over kernenergie. Dit komt o.a. omdat de winning van kernenergie veiliger is geworden.
Als we even verder in de tijd zijn dan blijkt het publieke belang wellicht gediend bij de winning van kernenergie. Bernard Wientjes heeft zich gisteravond bij het 28 augustus debat positief uitgelaten over kernenergie. Dit houdt in dat met het huidige voortschrijdende inzicht Duyvendak het publieke belang destijds wellicht niet heeft gediend met zijn inbrekerspraktijken en eerder de ontwikkeling van kernenergie gefrustreerd heeft.
Ik wil hiermee zeggen dat een publiek belang zich niet eenduidig laat definiëren. Wat de een een publiek belang vindt, vindt de ander geen publiek belang. Duyvendak heeft een bij democratie vastgestelde wet overtreden. Drewes, jij keurt inbreken goed onder verwijzing naar jou publieke belang. Dit is uiterst kwalijk, en kan niet in mijn ogen, zeker niet in jou positie als volksvertegenwoordiger. Ben jij bereid om deze uitspraak publiekelijk terug te nemen? Ik overweeg een debat hierover in de raad. ‘’

Met groet, BettyREACTIE DREWES DE HAAN:

In de DSG reageert Drewes de Haan als volgt:

Betty, ik heb een kwartier met Bram Hulzebos van het Dagblad van het Noorden gesproken en dus veel meer gezegd dan in de krant staat. Daarom hier enkele relevante aanvullingen op het punt waar jij het over hebt.
Ik vind dat acties niet alleen geweldloos gevoerd moeten worden, maar ook met open vizier in volle openbaarheid. En met aanvaarding van alle consequenties van dien. Ik vind het dan ook prima dat Duyvendak destijds voor een inbraak voor Onkruit bij een militair complex veroordeeld is tot zes weken onvoorwaardelijk. Uiteindelijk moet het aan de rechter zijn om te oordelen hoe aanvaardbaar een beroep op publiek belang is. Niet aan de actievoerder zelf.

www.dsg.nl