nieuws

02 nov 2009, 18:06

VVD Statenlid: ‘VOLE misbruikt verzoek om inzage in declaraties'

Het Drentse VVD-Statenlid Berthold Ziengs heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten van Drenthe om inzage te geven in zijn declaraties. Om inzage was gevraagd door B. Lindenbergh in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. B. Lindenbergh is echter getrouwd met de adviseur van de Vereniging Omwonenden Luchtheven Eelde (VOLE). Daarom heeft VVD Statenlid Berthold Ziengs twijfels omtrent de bedoelingen van de aanvrager. De aanvraag van mevrouw Lindebergh kwam, nadat Ziengs zich openlijk kritisch had uitgelaten over de werkwijze van VOLE, zo betoogt hij. Volgens Ziengs heeft VOLE eerder aangetoond naar alle mogelijke en onmogelijke middelen te grijpen om procedures rondom de baanverlenging van Groningen Airport Eelde te frustreren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Statenlid Ziengs wil benadrukken dat hij, onder normale omstandigheden, geen enkele moeite heeft met verantwoording van zijn declaratiegedrag. Sterker nog, hij is ogenblikkelijk bereid om tegemoet te komen aan elke gerechtvaardige aanvraag daartoe. Mits enig publiek belang daarmee gediend is. Maar hij maakt het grootst mogelijke bezwaar tegen de willekeur waarmee deze aanvraag is ingediend en het mogelijke misbruik dat daarmee van de WOB wordt gemaakt.

Direct daarop volgde de aanvraag van mevrouw Lindenbergh.

Berthold Ziengs kan in deze rekenen op de volledige steun van de Drentse VVD. De VVD-Statenfractie is ervan overtuigd, dat inwilliging van dit verzoek een precedent schept. En dat in voorkomende gevallen Statenleden kunnen worden afgehouden van het stellen van vragen. Het is daarom in dit geval uit democratisch oogpunt toelaatbaar om openbaarheid te weigeren. Het politieke werk van Statenleden zou door dit precedent onnodig kunnen worden belemmerd.

Berthold Ziengs geeft tevens aan, dat zijn declaraties vallen binnen de richtlijnen van de Provinciale verordening en dat zijn declaraties jaarlijks worden getoetst aan de verordeningen van de huisaccountant. Daaruit is nimmer van enige onregelmatigheid gebleken, aldus de VVD Drenthe in een persverklaring.