nieuws

09 jul 2002, 00:12

VVD Groningen wil Regiopolitie omvormen tot provinciale politie

De VVD in Groningen vindt dat de regionale politie moet worden omgevormd tot een provinciale politie. Dat staat in een brief van Groningse VVD-ers aan de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Gerrit Zalm.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de VVD zou de Commissaris van de Koningin in iedere provincie de korpsbeheerder van de politie moeten worden. Dat is veel overzichtelijker dan de huidige situatie, waarbij de burgemeester van een of meer grote gemeenten in de provincies de baas van de politie zijn.
Volgens de Groningse VVD-ers heeft een provinciale politie als voordeel dat er minder bureaucratie komt. Bovendien komt er meer transparantie omdat in de nieuwe situatie Provinciale Staten de korpsbeheerder zullen gaan adviseren in plaats van kleine gemeenten. Momenteel lijkt de politie een in zichzelf gekeerde organisatie, schrijven de stad-Groningse VVD-ers Maar wanneer alle politiemedewerkers in dienst komen van de provincie, zijn ze daar verantwoording aan schuldig en komen interne problemen sneller naar buiten.
De brief van de Groningse VVD-ers is bewust niet verstuurd tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord, omdat het bedoeld is om een debat op gang te brengen in de samenleving. Tot de ondertekenaars behoren de Groningse gemeenteraadsleden Jan Evenhuis, Remco Kouwenhoven, Simon Westers en Dick Jager.