nieuws

03 jan 2010, 16:04

VVD Groningen wil opheldering over gevaarlijkste kruispunt van Nederland

Groningen heeft het allergevaarlijkste kruispunt van Nederland. Tenminste: dat beweert RTL Nieuws. Volgens een onderzoek van deze nieuwsrubriek is het Kruispunt Korreweg-Boterdiep veruit het gevaarlijkste van Nederland.VVD raadsleden Betty de Boer en Dick Jager hebben de kwestie onmiddellijk via schriftelijke vragen aan de orde gesteld bij B en W van Groningen. Overigens komen twee andere kruispunten in Groningen ook in een overzicht voor: Eemsgolaan-Peizerweg en Emmaviaduct-Weg der Verenigde Naties. De VVD raadsleden vragen B en W:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wat vindt uw college van het gegeven dat Groningen er maar liefst drie keer in voorkomt? Onderschrijft uw college de uitkomsten van het onderzoek van RTL van gevaarlijke kruispunten? Zo nee, waarom niet?

.Wordt er door de gemeente ook een zogenaamde ongelukkenmonitor bijgehouden- in samenwerking met de politie - van plaatsen waar de meeste ongelukken plaatsvinden? Zo nee, is uw college met de VVD fractie van mening dat een dergelijke monitor kan bijdragen aan het verkeersveiliger maken van Groningen?

 

Mer Stadspolitiek:  www.dsg.nl