nieuws

21 mrt 2010, 22:10

VVD Groningen wil 'knokken voor verbetering Groninger Forum' binnen breder paars college

De fractie van de VVD in de Groningse gemeenteraad heeft een brief gestuurd aan informateur en onderhandelaar Frank de Vries. In deze brief, te lezen op het VVD-weblog in de DSG, laat de VVD weten mee te willen doen aan een nieuw college van B en W van Groningen. Volgens lijsttrekker Betty de Boer deed de VVD acht jaar geleden ook mee aan een college van B en W en is er nu alle aanleiding om weer meer te doen, samen met PvdA, GroenLinks en D66. Volgens Betty de Boer zal er dankzij deelname van de VVD een zeer breed gesteund college kunnen onstaan, hetgeen in deze tijden van bezuinigingen geen overdreven luxe is. Wat betreft het Groninger Forum en de tram zegt De Boer ‘dat de VVD wil knokken voor verbetering van deze projecten en dus voor vergroting van het draagvlak’. De Boer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Geachte heer De Vries, beste Frank,


Een interessant inkijkje in het formatieproces krijgen de Stadjers dankzij uw column in het Dagblad van het Noorden. Regelmatig noemt u ook de VVD. Onze fractie voelde naar aanleiding van het verhaal van zaterdag ook de behoefte om de visie op het informatieproces tot dusver met u en met Stad te delen.


Hoe kijkt onze fractie naar de formatie? Zoals u weet: positief! Een college bestaande uit de PvdA, VVD, Groen Links en D66 spreekt zeer tot de verbeelding. Wij zijn ervan overtuigd dat een college van dergelijke samenstelling de beste optie is voor de Stad. In de rest van deze open brief zetten wij uiteen waarom wij dat vinden.
Ten eerste. Mocht dit college er komen, dan kan het rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad. En dat is, zoals u weet, van groot belang, vooral in een tijd waarin dankzij teruglopende financiële middelen onpopulaire keuzes moeten worden gemaakt. Bovendien zullen in zo’n college (zullen we het Paars+ noemen?) zeer veel Groningers zich vertegenwoordigd voelen, die niet allen onverdeeld het linkse college hebben gesteund. Dat hebben zij ons allen op 3 maart laten weten.


Ten tweede. De kiezer heeft gesproken. U heeft al aangegeven niet verder te willen met de Stadspartij. Deze partij werd de grote winnaar van de verkiezingen, vooral dankzij een scherpe campagne tegen het Forum en de tram. Een college met de VVD zal knokken voor verbetering van deze projecten en dus voor vergroting van het draagvlak. De samenstelling doet recht aan de verkiezingsuitslag. Een ander college, met bijvoorbeeld de Socialistische Partij als alternatief voor de VVD, doet dat een stuk minder.

Ten derde hebben deze partijen in de bestuurlijke praktijk van Groningen goede ervaringen met elkaar. Nog maar acht jaar geleden zaten ook de PvdA, GroenLinks en de VVD met elkaar in het college, toen nog met het CDA. Daaruit menen wij te kunnen concluderen dat een eventuele samenwerking met de VVD niet op principiële bezwaren voor uw achterban, en die van GroenLinks, stuit.


We hebben een aantal plezierige en constructieve gesprekken gevoerd, waarin we uitgebreid hebben stilgestaan bij een aantal hoofdthema’s, zoals burgerparticipatie. Een belangrijk thema voor ons allen de komende jaren. Hoe betrekken we de Stadjers bij het stadsbestuur en blijven we toch slagvaardig en daadkrachtig? We spraken ook over de gemeentelijke belastingen, bereikbaarheid en de ontwikkeling van de binnenstad, het sociale voorzieningenniveau. Thema’s die we allemaal belangrijk vinden.


Woensdag zei u tegen ons dat nog meer duidelijk moest worden waarom het zogenaamde rompcollege met de VVD in zee zou moeten gaan, en niet bijvoorbeeld met de SP. Omdat onze afspraak donderdag niet door kon gaan, hebben we gemeend dit op deze manier in alle openheid aan u te moeten melden. U heeft onze argumenten nu kunnen lezen. Maar natuurlijk lichten we het graag nog diepgaander toe in de afspraak die we opnieuw moeten maken. We willen het nog graag hebben over Groningen dé onderwijsstad van Noord Nederland, dé energiestad, dé culturele hoofdstad van het Noorden, en nog veel meer. Dit allemaal binnen de grenzen van een geslaagde bezuinigingsoperatie.

We hebben u afgelopen zaterdag gebeld en begrepen dat u maandag eerst weer gedrieën aan tafel zit.
Wij wensen u de komende dagen veel wijsheid en succes toe! In ieder geval vindt u de VVD bereid om deel te nemen aan het stadsbestuur van deze prachtige stad. Wij staan klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen en samen met u te werken aan een beter Groningen.


Met collegiale en vriendelijke groeten,


Betty de Boer en Joost van Keulen

www.dsg.nl