nieuws

14 jul 2000, 00:12

VVD Groningen: schoon genoeg van biologisch onkruidbeheer

De fractie van de VVD in Groningen vindt dat de gemeente de gifspuit weer moet invoeren. Het gemeenteraadslid Jan Evenhuis zegt dat in het Groninger Dagblad van vrijdagmorgen. Meer nieuws in de Groninger Internet Courant

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens VVD gemeenteraadslid Jan Evenhuis zijn milieuvriendelijke maatregelen niet afdoende gebleken om het welig tierende groen in toom te houden. De stad verpaupert zelfs, zo meent Evenhuis.
Evenhuis kondigt aan binnen enkele weken te komen met en voorstel voor herintroductie van de gifspuit. Wat Evenhuis betreft zouden ook drugsverslaafden ingezet kunnen worden om onkruid te wieden.