nieuws

01 okt 2012, 08:08

VVD Groningen: kleinere tramsystemen, Translohr en geleide bussen alternatief voor tram

De VVD is nu aan zet bij de vorming van een nieuw college van B en W. Dan is het interessant om te kijken hoe die partij aankijkt tegen het bereikbaarheidsvraagstuk. VVD fractievoorzitter Joost van Keulen schreef daarover een helder blog, op 24 juni. Daaruit blijkt dat de VVD

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

niets moet hebben van een tram.


Maar dat wil niet zeggen dat volgens de VVD iedereen maar lekker moet gaan lopen, of maar op de fiets of met de Citybus (‘gewoon overstappen in Lewenborg”) moet. Ook de VVD zal een goede regeling moeten vinden voor optimaal vervoer van 160.000 mensen per dag.  Dan is het interessant om te weten wat de visie is van die partij op het openbaar vervoer in de stad. In welke richting denkt de VVD een oplossing te vinden?


Volgens Joost van Keulen moet Groningen nadenken over geleide bussen (Phileas), kleinere tramsystemen of de TransLohr.

Hieronder  relevante passages uit zijn blog:

‘De tram is te groot, te zwaar en te duur voor onze stad. (…) En daarom moet hij nu eerst van tafel, zodat we met een frisse blik, samen met de regio en de provincie, kunnen bepalen wat nu echt de beste oplossing is om de stad bereikbaar te houden. En laten we hierbij ook vooral de partijen betrekken die echt weten waarover het gaat: marktpartijen als Qbuzz, Arriva en Connexxion.’


‘Het afblazen van de tram is een pijnlijke, maar onvermijdelijke maatregel om te doen wat uiteindelijk het beste is voor stad en ommeland. Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk ook de provincie bereid is om hieraan mee te werken.


De VVD stond aan de wieg van de huidige tramplannen. Maar, zoals u van ons mag verwachten, is het denken niet opgehouden. Deze tram is te groot en te duur voor Groningen. Alternatieven zijn er zeker in de vorm bijvoorbeeld geleide bussen (Phileas), kleinere tramsystemen of de TransLohr. Die kunnen in ieder geval in de stad een prima oplossing zijn voor het bereikbaarheidsvraagstuk. Om de regio in te gaan, zouden de transferia als hub kunnen dienen.’'


‘Dat een dergelijke oplossing niet gratis zal zijn, is duidelijk. En dat die oplossing er niet morgen ligt, ook. Gelukkig heeft de economische crisis ervoor gezorgd dat de toename van de verkeersbewegingen naar de stad, is gestagneerd. Daardoor hebben wij tijd om, nogmaals, samen met de markt, de regio en de provincie, de beste manier te vinden om Groningen bereikbaar te houden voor al die duizenden mensen die dagelijks vanuit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe naar onze mooie stad komen om te studeren, te recreëren of te werken.’'