nieuws

13 sep 2010, 09:09

VVD Groningen heeft vrouwelijke lijsttrekker

De Groningse Paulien Geerdink is door de leden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) gekozen als lijsttrekker voor de Groningse Provinciale Statenverkiezingen van 2011. De leden van de VVD hebben met Paulien Geerdink gekozen voor ‘een charismatische dame

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

met pit die op liberale en energieke wijze in de Provincie Groningen de toekomst tegemoet treedt’.. Geerdink is al jaren lid van de VVD en ze heeft zich in het verleden ingezet als gemeenteraadslid in Amsterdam. De 41-jarige politica heeft fiscale economie gestudeerd in Groningen. Enkele jaren geleden is zij met haar echtgenoot en twee kinderen heel bewust teruggekeerd naar de Provincie waar haar hart ligt.


Liberaal én sociaal. In haar toespraak wees ze op de kracht van eenheid voor het bereiken van de doelen die de liberalen zichzelf de komende tijd stellen. Haar expertise op het terrein van
de financiën, de economie en de lokale overheid zal ze overtuigd en overtuigend inzetten voor de Provincie Groningen