nieuws

19 jan 2011, 15:03

VVD Groningen: “Geld Groninger Forum steken in snellere wegen naar Eemshaven”

De VVD vindt dat het geld dat is gereserveerd voor de bouw van het Groninger Forum beter besteed kan worden aan nieuwe of betere wegverbindingen naar de Eemshaven of naar Delfzijl. “Gain Luchtkasteel noast d’Olle Grieze!” is de leuze waarmee de VVD Groningen de Provinciale Statenverkiezingen in gaat. Dat maakte lijsttrekker Paulien Geerdink dinsdagavond bekend tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de VVD in de Gasunie. Hoofdgast van de avond was premier Mark Rutte.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Volgens Paulien Geerdink (41) is de beste manier om Groningen te versterken het verbeteren van de economie. Alleen daardoor ontstaat er meer werkgelegenheid en dat is de allerbeste manier om Groningen aantrekkelijk te houden voor veel jonge mensen die nu nog noodgedwongen elders in Nederland werk moeten zoeken.

En om de economie in Groningen nog beter te laten draaien zijn betere wegverbindingen naar Delfzijl noodzakelijk. ‘We moeten toe naar een systeem waarbij je straks zonder stoplichten van Delfzijl naar Amsterdam kunt rijden’, zo betoogde de VVD-lijsttrekker. Volgens haar moet het geld van het Groninger Forum er maar voor worden ingezet.

CO2 opslag

Premier Rutte ging tijdens de bijeenkomst niet echt in op de kwestie van de CO2 opslag. Een VVD Kamerlid herinnerde er aan dat de VVD in het Regeerakkoord met het CDA heeft afgesproken dat er eerst een tweede kerncentrale in Nederland moet komen voordat er verder gesproken kan worden over CO2 opslag in Nederland. ‘Zo’n nieuwe kerncentrale scheelt twee miljoen ton CO2 per jaar’, aldus het Kamerlid.

Maar volgens Cor Zijderveld, voorzitter van de bedrijvenorganisatie SBE uit de Eemsmond, staat een tweede kerncentrale er voorlopig nog lang niet in Nederland. Toch gaan de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven van NUON en RWE over enige tijd vermoedelijk al wel produceren. Dat zou betekenen dat de CO2 er van niet wordt opgevangen. Hij pleitte er tijdens de VVD bijeenkomst daarom voor om wel een proef te nemen met CO2 opslag. “Dat is een kans voor het Noorden. Dan verdienen we er aan wanneer we het nu onder de grond kunnen opslaan. En over honderd jaar halen we het er weer uit en kunnen we het CO2 gebruiken als grondstof voor kernfusie en dus verdienen we dan twee keer aan ondergrondse opslag!’

Energy Academy

Maar premier Rutte ging op die kwestie van de CO2-opslag verder niet in. Wel zei hij de nieuwe zelfbewuste houding van Groningen , waar straks 35 % van alle Nederlandse energie vandaan komt, te kunnen waarderen. ‘Groningen bedelt niet meer in Den Haag maar denkt er over na wat men de rest van Nederland kan bieden. Dat doe je met slimme initiatieven. Zoals het plan van Energy Valley, RUG, Hanzehogeschool en GasTerra om hier een Energy Academy op te richten. Dat voorstel vanuit Groningen, daar gaan we op korte tijd naar kijken’, aldus de premier.