nieuws

17 sep 2002, 00:12

VVD Groningen: ‘Geen ontslagen bij Melkert-banen’

De fracties van VVD en PvdA in Groningen vinden dat er geen gedwongen ontslagen moeten komen bij de Melkert-banen. Ze reageren daarmee op bezuinigingsplannen van het kabinet. Volgens beide partijen zouden er in elk geval in Groningen geen gedwongen ontslagen mogen vallen bij de Melkert-banen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kabinet heeft aanzienlijke bezuinigingsplannen op de gesubsidieerde arbeid. Afgelopen week is staatssecretaris Rutte daarover in de Tweede Kamer bevraagd. Diverse fracties wilden de staatssecretaris toen de toezegging ontlokken dat deze bezuiniging zonder gedwongen ontslagen valt te realiseren. De staatssecretaris wilde die toezegging niet doen omdat hij dit een verantwoordelijkheid van de gemeenten vindt.
De Groningse gemeenteraadsfracties van de PvdA en VVD nemen die verantwoordelijkheid serieus. Zij roepen het college van B en W van Groningen dan ook op zodanige maatregelen te treffen dat er geen ID-ers gedwongen ontslagen hoeven te worden.