nieuws

11 feb 2003, 00:12

VVD Groningen bezorgd om overlast bij asielzoekerscentrum Van Houtenlaan

Het VVD gemeenteraadslid Sigrid Sengers is bezorgd om overlast bij een asielzoekerscentrum aan de Van Houtenlaan in Groningen. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan B en W van Groningen. Hieronder haar vragen aan B en W:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Reeds diverse keren heeft de VVD-fractie u gevraagd maatregelen te nemen om de overlast rondom het asielzoekerscentrum aan de Van Houtenlaan terug te dringen. Per brief heeft u de raad laten weten met het COA in gesprek te zijn over mogelijke oplossingen. Via de media is ons inmiddels gebleken dat deze gesprekken geen bevredigende oplossing hebben geboden. Wij hebben de volgende vragen, die wij graag tijdens het vragenuur aan u willen stellen:’
· ‘Wat heeft u gedaan om de overlast voor de omwonenden van het AZC-Van Houtenlaan terug te dringen? · Wat hebben de onderhandelingen met het COA opgeleverd? · Als de berichten in de media correct zijn, en het COA dus inderdaad niet wil meewerken aan een oplossing voor het probleem aan de Van Houtenlaan, welke mogelijkheden staan voor de gemeente dan nog open om het COA op andere gedachten te brengen? · Mocht onverhoopt het COA haar medewerking blijven weigeren, welke mogelijkheden ziet u dan voor het terug dringen van de overlast rondom het AZC aan de Van Houtenlaan?’